News concept with newspapers

Projekt „Otwieramy drzwi do kariery uczniom ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie”

Kolejna edycja projektu „Otwieramy drzwi do kariery" w ZSP nr 3 Krotoszynie

Otwieramy drzwi do kariery logo projekty UE
Rada Powiatu Krotoszyńskiego przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Otwieramy drzwi do kariery uczniom ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie”. Więcej na stronie (link poniżej)

 

W kolejnej edycji projektu  „Otwieramy drzwi do kariery uczniom ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie” przewidziane są m.in. następujące działania:
– płatne staże zawodowe dla uczniów,
– doposażenie pracowni zawodowych,
– nauka języków obcych,
– szkolenia branżowe dla nauczycieli.
 

Całkowita wartość projektu wyniesie 453 558,50 zł, z czego 407 180,50 zł stanowi dofinansowanie. Wkład własny wniesiony będzie w postaci niefinansowej. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Krotoszyn - Sesja rady powiatu