Projekty

 • Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska

  Okres trwania projektu:
  Strona projektu: zawodowcy.org
  Pozakonkursowy projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do czerwca 2023 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie są rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.

 • Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020

  Okres trwania projektu: 2018-2022
  Strona projektu: www.csw2020.com.pl
  Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT 5 040 nauczycieli i 13 280 uczniów z 700 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

 • Aktywna Tablica

  Okres trwania projektu: 2018-2022
  Strona projektu: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica

 • Lekcje z ZUS

  Tekst alternatywny
  Okres trwania projektu:
  Strona projektu: zus.pl

 • Młody e-lider


  Okres trwania projektu:
  Strona projektu: mlodyelider.wzieu.pl
  Projektu finansowany ze środków ...

 • Zawodowcy przyszłości

  Okres trwania projektu:
  Strona projektu: Cech Krotoszyn
  Projektu realizowany dzięki współpracy szkoły z Cechem Rzemiosł Różnych w Krotoszynie. 30 uczniów naszej szkoły 2021r. odbyło miesięczne płatne staże zawodowe.

 • Projekt Al4Youth


  Okres trwania projektu:
  Strona projektu: ai4youth.edu.pl
  Projektu finansowany ze środków ...

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!