Historia szkoły i patron

Patron szkoły - JAN PAWEŁ II

Dzieciństwo i młodość

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca – wojskowego urzędnika. Matka pracowała jako szwaczka. Edmund, brat Karola, po ukończeniu gimnazjum studiował medycynę w Krakowie. W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej Lolkiem. Był chłopcem bardzo utalentowanym i usportowionym. Szczególne zamiłowanie miał do piłki nożnej, jazdy na nartach oraz wycieczek krajoznawczych.
Jego matka zmarła 13.04.1929, a w roku 1932 zmarł na szkarlatynę brat Karola, Edmund. Od września 1930 roku, po zdaniu egzaminów wstępnych, Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8 – letnim Państwowym gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Nie miał żadnych problemów z nauką, a przy tym wyróżniała go ogromna wiara. Podczas nauki w gimnazjum Karol zainteresował się teatrem – występował w przedstawieniach Kółka Teatralnego stworzonego przez polonistów z wadowickich gimnazjów.

Studia

W maju 1938 Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą, która umożliwiała podjęcie studiów na większości uczelni bez egzaminów wstępnych. Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia rozpoczął w październiku 1938 roku. W roku 1941 zmarł ojciec Karola.

Wojna odebrała Karolowi Wojtyle możliwość kontynuowania studiów, po śmierci ojca zatrudnił się więc w zakładach chemicznych Solvay w Borku Fałęckim. W tym okresie Karol związał się też z organizacją podziemną „Unia”, powiązaną ze środowiskiem katolickim, która starała się między innymi ochraniać zagrożonych Żydów. Na jesieni roku 1941 Karol wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, który swoje pierwsze przedstawienie wystawił 1 listopada 1941 roku. Rozstanie Wojtyły z teatrem nastąpiło nagle w roku 1942, gdy postanowił on studiować teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie od kwietnia 1945 do sierpnia 1946 roku Karol Wojtyła pracował na uczelni jako asystent i prowadził seminaria z historii dogmatu.

Kapłaństwo

1 listopada 1946 roku kardynał Adam Stefan Sapiecha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza. W listopadzie Karol Wojtyła wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na uczelni Instituto Internazionale Angelicum (teraz Papieski Uniwersytet w Rzymie). W 1948 roku ukończył studia – jednak z powodu braku funduszy na wydanie pracy doktorskiej drukiem nie uzyskał stopnia doktorskiego. Tytuł ten został mu przyznany dopiero w Polsce.

Karol Wojtyła został skierowany do pracy w parafii Niegowić na okres 7 miesięcy. Od tego momentu rozpoczął się dla młodego księdza okres wycieczek i podróży z młodzieżą po Polsce. Podczas wielu wycieczek ksiądz Wojtyła starał się zmylić ówczesną milicję i dlatego zdejmował sutannę i kazał nazywać się „wujkiem”.

Po śmierci w roku 1951 kardynała Sapiehy, Karol Wojtyła został skierowany na urlop w celu ukończenia pracy habilitacyjnej. W tym okresie dużo uwagi poświęcił także pracy publicystycznej. Pisał wiele m.in. na temat chrześcijańskiej etyki seksualizmu. Dnia 12 grudnia 1953 jego praca Ocena możliwości oparcia etyki chrześcijańskiej na założeniach systemu została przyjęta jednogłośnie przez Radę Wydziału Teologicznego UJ, jednak Wojtyła nie uzyskał habilitacji z powodu odmowy Ministerstwa Oświaty.

Karol Wojtyła powrócił do przerwanych obowiązków. Wykładał m.in. w seminariach diecezji: krakowskiej, katowickiej i częstochowskiej. Mieściły się one wszystkie w Krakowie oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jego wykłady obejmowały głównie teologię moralną i etykę małżeńską.

Biskupstwo

W roku 1958 Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa. Konsekracji biskupiej ks. Karola Wojtyły dokonał 28 września 1958 w katedrze na Wawelu metropolita krakowski i lwowski, arcybiskup Eugeniusz Baziak. W 1962 roku został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. Na okres biskupstwa Karola Wojtyły przypadły także obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył. Już w tym okresie Karol Wojtyła bardzo dużo czasu poświęcał na podróże zagraniczne w celach ewangelizacyjnych i religijnych.

30 grudnia 1963, półtora roku po śmierci swego poprzednika, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. W roku 1967 otrzymał tytuł kardynała, a jego kościołem tytularnym stał się kościół św. Cezarego Męczennika.

Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I w roku 1978 Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 16 października.

Pontyfikat

Od 14 marca 2004 roku pontyfikat Jana Pawła II jest uznawany za najdłuższy, po pontyfikacie Świętego Piotra oraz Piusa IX. Był papieżem przez 26 i pół roku (9665 dni). Długość jego pontyfikatu podkreśla także kontrast z papiestwem jego poprzednika -Jana Pawła I – który papieżem był jedynie 33 dni.

Jan Paweł II beatyfikował i kanonizował o wiele więcej osób niż jakikolwiek poprzedni papież. Według danych na październik 2004 r. ogłosił on błogosławionymi w sumie 1340 osób. To, czy kanonizował więcej świętych, niż wszyscy poprzedni papieże razem wzięci, jest trudne do dowiedzenia, ponieważ wiele zapisów wczesnych kanonizacji jest niekompletnych, zaginionych lub niedokładnych.

Podczas swego pontyfikatu Jan Paweł II powołał więcej kardynałów, niż którykolwiek z jego poprzedników. Podczas jego pontyfikatu ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm.

Osobistym sekretarzem Jana Pawła II przez cały pontyfikat był Stanisław Dziwisz.

Papież – Polak

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju socjalistycznego wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie Wschodniej i Azji w latach 80- tych XX wieku.

Papież był także honorowym obywatelem wielu polskich miast.

Zamach na Jana Pawła II

W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu Św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Ochrona przewiozła Jana Pawła II do kliniki Gemelli, gdzie papieża poddano bardzo ciężkiej sześciogodzinnej operacji. Ojciec Święty wierzył, że swoje ocalenie zawdzięczał wstawiennictwu Najświętszej Maryi Pannie. Wyraził to słowami:

 Jedna ręka strzelała a inna kierowała kulę.

Wierni dostrzegli pewną koincydencję. Zamach miał miejsce 13 maja podobnie jak pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fatimie w roku 1917. Jan Paweł II spędził na rehabilitacji w szpitalu 22 dni. Potem wielokrotnie cierpiał z powodu różnorodnych dolegliwości będących następstwem postrzału. Ojciec Święty nigdy nie ukrywał swoich niedomagań przed wiernymi ukazując wszystkim oblicze zwykłego człowieka poddanego cierpieniu.

Mocodawcy, którzy wydali rozkaz do przeprowadzenie zamachu, pozostali jak dotąd nieznani. Podejrzewano np. że Ali Agca działał na zlecenie bułgarskiej służby bezpieczeństwa, której działania miało inspirować radzieckie KGB. Ostatecznie „bułgarski ślad” uznany został za fałszywy. Badania archiwów ujawniły, że istniała szansa na udaremnienie zamachu. Niestety sygnały ostrzegawcze przekazane przez Amerykańską CIA zostały zlekceważone. Po zamachu otoczenie papieża wprowadziło specjalne środki bezpieczeństwa. Papamobil, czyli specjalny pojazd wykonany dla Ojca Świętego do poruszania się wśród witających go tłumów, został odpowiednio opancerzony.

Podróże

Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były liczne podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu z miejscach, które odwiedził Jan Paweł II, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Był m.in. pierwszym papieżem, który odwiedził Wielką Brytanię (od roku 1534 Kościół Anglii nie uznaje władzy zwierzchniej Stolicy Apostołsiej). Mimo wielu zabiegów nie udało mu się jednak odbyć pielgrzymki do Rosji.

Jan Paweł II jako papież odwiedził m.in. Polskę (9 razy), USA(7 razy), Francję (7 razy).

Papież a wyznawcy judaizmu

Jan Paweł II wygłosił wiele przemówień i napisał dużą ilość listów na temat stosunku chrześcijan do społeczności żydowskiej. Skupił się nie tylko na tragedii holocaustu, ale również na aspektach teologicznych w relacjach między chrześcijaństwem a Narodem Wybranym. Wedle watykanistów, należy widzieć w tej papieskiej wrażliwości echa jego przeżyć sprzed II wojny światowej i zwłaszcza z czasów wojennych. Potępił antysemityzm, który nazwał nie do pogodzenia z chrześcijaństwem. W okresie Wielkiego Jubileuszu roku 2000 dokonał historycznego wyznania win Kościoła – w tym win względem Żydów. Ważnymi etapami pojednawczymi były:

 • wizyta w Synagodze Większej w Rzymie w 1986 roku – pierwsza papieska wizyta praktycznie od początku chrześcijaństwa,

 • pielgrzymka do Ziemi Świętej 20 marca 2000 roku , w czasie której modlił się przed Ścianą Płaczu.

Ekumenizm i stosunki między religijne

Wiele czasu poświęcił budowie jedności pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi. Sam podkreślał także ważność ekumenizmu w jego pontyfikacie. Jana Paweł II wielką wagę przywiązywał do stosunków z ludźmi innej wiary, nie tylko w ramach chrześcijaństwa, ale także członków innych religii i ateistów. W 1999 r. papież ucałował Koran przywieziony w prezencie przez muzułmańskich duchownych. Osobiście uczestniczył we wspólnym trwaniu w modlitwie w Asyżu przedstawicieli kilkudziesięciu religii światowych.

Zwyczaje Jana Pawła II

Za pontyfikatu Jana Pawła II, dzięki samemu papieżowi, nastąpiły ogromne zmiany w Watykanie , a także w postrzeganiu osoby papieża przez społeczność zarówno katolicką jak i pozostałych chrześcijan oraz wyznawców innych religii. Zaraz po swoim wyborze na Stolicę Apostolską Jan Paweł II nie pozwolił prymasowi Wyszyńskiemu uklęknąć przed sobą. Pierwsze przemówienie wygłosił po włosku, a więc w języku narodu, do jakiego przemawiał. Do tej pory przyjęte było, że papież zawsze swoje pierwsze przemówienie wygłasza w łacinie. To był dopiero początek wielkich zmian. Należą do nich:

 • liczne pielgrzymki (zagraniczne oraz parafii we Włoszech),
 • zwyczaj całowania ziemi kraju, do którego przybywał z pielgrzymką,
 • msze święte dla wielkich tłumów, organizowane na stadionach, lotniskach, placach itp.,
 • wygłaszanie całych homilii lub choćby w języku kraju, do którego przybywał z pielgrzymką,
 • udział zespołów folklorystycznych w czasie mszy,
 • spotkania z duchownymi innych wyznań oraz odwiedziny świątyń różnych religii (wyznań niekatolickich oraz niechrześcijańskich),
 • udział w przedsięwzięciach artystycznych: koncertach, występach zespołów, projekcjach filmowych,
 • wykonywanie kapłańskich posług
 • prywatne spotkania z wiernymi,
 • bezpośrednie spotkania z tłumem w trakcie pielgrzymek,
 • żarty i bezpośredniość w kontaktach z ludźmi.

Wprawdzie już począwszy od papieża Jana XXIII papiestwo zaczęło rezygnować z niektórych elementów ceremoniału, jednakże dopiero Jan Paweł II zniwelował większość barier, przyjmując postawę papieża bliskiego wszystkim ludziom, papieża-apostoła. Nie zmieniło się to nawet po zamachu.

Papież młodych

Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodzieżą i poświęcał im dużo uwagi. Na spotkanie w Rzymie 31 marca 1985 roku, który ONZ ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, napisał list apostolski na temat roli młodości jako okresu szczególnego kształtowania drogi życia, a 20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Odtąd co roku przygotowywał orędzie skierowane do młodych, które stawało się tematem tego międzynarodowego zlotu, organizowanego w różnych miejscach na świecie (w Polsce w Częstochowie w 1991 roku).

Dnia 2 kwietnia 2005 , o godzinie 21.37 odszedł do Domu Pana nasz wielki rodak, Papież Jan Paweł II , Wielki.

Źródło: Jan Paweł II Rodowód; Wikipedia, Brockhaus

Historia szkoły1886
 • W czasach zaborów, utworzona została pierwsza szkoła zawodowa (niemiecka) Die staatliche gewerbliche Fortbildungsschule, a w 1900 r. Handlowa Szkoła Dokształcająca Kaufmännische Fortbildungsschule. Niestety nie posiadamy dokumentów z lat 1886-1917. Ostatnio odnalezione w archiwum szkolnym dokumenty dotyczą Kupieckiej Szkoły Dokształcającej, do której w latach 1917-1931 uczęszczało 281 uczniów oraz Dokształcającej Szkoły Zawodowej, którą w latach 1925-1939 ukończyło 1625 uczniów. Szkoła kształciła młodzież dla zakładów rzemieślniczych oraz małych firm prywatnych, których właściciele prowadzili praktyki zawodowe dla uczniów. W 1945 roku powstała Publiczna (pózniej Państwowa) średnia Szkoła Zawodowa. Uczęszczali do niej uczniowie różnych zawodów, odbywający praktyki w zakładach pracy.
1948
 • Przydzielono szkole budynek byłego pałacu Gałeckich w krotoszyńskim parku. 1 marca 1951 uruchomiono szkolny warsztat metalowy, a 30 sierpnia 1951 zmieniono nazwę szkoły na Zasadniczą Szkołę Metalową Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Krotoszynie. Nauka trwała 2 lata i dawała kwalifikacje zawodowe w specjalności ślusarz metalowy. Z końcem roku szkolnego 1953/54 wstrzymano nabór do klas dla młodzieży niepracującej. Administrację i majątek szkoły zlecono dyrekcji Technikum Przemysłu Mięsnego w Krotoszynie. Urządzenia i wyposażenie warsztatów szkolnych przekazano innym szkołom. Przy Technikum Przemysłu Mięsnego utworzono Wydział Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących.
1964
 • 1 września powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących (dokształcająca), szkole przydzielono pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 7, dyrektorem szkoły zostaje Alfons Lorkiewicz
1966
 • 1 września szkoła zostaje przeniesiona do internatu Liceum Pedagogicznego przy ul. Armii Czerwonej 81 (obecnie Zdunowska ), budynek ten szkoła zajmuje do chwili obecnej
1969
 • Szkoła przejmuje całość pomieszczeń w budynku internatu
 • Wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Tadeusz Łukomski
1971
 • Szkoła przejmuje pomieszczenia w tzw. Pawilonie (na boisku Szkoły Podstawowej nr 5)
1973
 • 30 listopada dyrektor A. Lorkiewicz przechodzi na emeryturę . Dyrektorem szkoły zostaje mgr Wiesław Skotarek ( dotychczasowy wicedyrektor Technikum Ceramicznego w Krotoszynie)
1974
 • 1 lutego zostaje w szkole uruchomiony oddział dla dorosłych
1975
 • Wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Ignacy Czerwonka
1978
 • Szkoła otrzymuje nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
1980
 • 1 grudnia w związku z przejściem I. Czerwonki do pracy w innej szkole stanowisko wicedyrektora obejmuje mgr Antoni Azgier
1981
 • 13 grudnia w związku z wprowadzeniem stanu wojennego zajęcia w szkole zostają zawieszone
1982
 • 4 stycznia zostały wznowione zajęcia lekcyjne
 • 1 września rozpoczyna funkcjonowanie w naszej szkole Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
1984
 • Wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Andrzej Orłowski
1987
 • Wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Elżbieta Żak , A. Orłowski zostaje pedagogiem szkolnym
1991
 • Dyrektor W. Skotarek przechodzi na emeryturę, nowym dyrektorem szkoły zostaje dotychczasowy wicedyrektor mgr Antoni Azgier
 • Sostaje utworzony Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w skład którego wchodzą
  • Technikum Elektryczne
  • Technikum Elektroniczne
  • Szkoła Zasadnicza
  • Szkoła Zasadnicza Specjalna
  • Szkoła Przysposabiająca do Zawodu
  • Szkoła Zawodowa dla Pracujących
1992
 • 31 stycznia dyrektor A. Azgier składa rezygnację. Obowiązki dyrektora pełni do 30 kwietnia wicedyrektor mgr Elżbieta Żak
 • 1 maja dyrektorem szkoły zostaje inż. Anna Dudek
 • 1 września wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Andrzej Talaga
1996
 • 26 stycznia odbywa się pierwsza w dziejach szkoły studniówka
 • Mury szkoły opuszcza pierwszy rocznik absolwentów Technikum
1997
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna zostaje przeniesiona do nowo powstałego Zespołu Szkół Specjalnych
 • Użytkowane dotychczas przez szkołę pomieszczenia w Pawilonie zostają przekazane Szkole Podstawowej nr 5
 • Sukces ucznia kl. V technikum Sławomira Sztajera; zajął on III miejsce w IX Olimpiadzie Filozoficznej na szczeblu okręgu i uzyskał indeks UAM
1999
 • W szkole rozpoczyna działalność Liceum Zawodowe
2001
 • Rozpoczyna się nabór uczniów do Technikum Mechanicznego na podbudowie Szkoły Zawodowej
 • Uczeń klasy III Szkoły Zasadniczej Paweł Grobelny odnosi największy w dziejach szkoły sukces zwyciężając w Warszawie w I Ogólnopolskim Konkursie z Zakresu Wiedzy o Ochronie Pracy i BHP dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle
2002
 • Dyrektor szkoły A. Dudek przechodzi na emeryturę. Nowym dyrektorem szkoły zostaje mgr Krzysztof Grobelny
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 3 zostaje przekształcony w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie
 • Po rezygnacji A. Talagi wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Marzena Budnik
2003
 • Elżbieta Żak, wieloletni wicedyrektor szkoły, odchodzi na emeryturę. Funkcję wicedyrektora obejmuje Karol Olejniczak.
 • Rozpoczęcie zabiegów o nową salę gimnastyczną przez dyrektora szkoły
 • Odczytanie przez przedstawicieli szkoły petycji na posiedzeniu Rady Powiatu
2004
 • 1 sierpnia po rezygnacji K. Olejniczaka wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Eugeniusz Janiczek
 • Oddanie nowoczesnych pomieszczeń pod Centrum Informatyczne (centrum multimedialne, pracownie informatyczne)
 • Unowocześnienie pracowni elektrycznej
 • Zainstalowanie szkolnej telewizji
2005
 • 1 sierpnia po rezygnacji Marzeny Budnik wicedyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Kazimiera Waśkowiak
 • Oddanie do użytku nowo wyremontowanego pokoju nauczycielskiego
 • Generalny remont korytarza szkolnego
 • Założenie systemu monitorowania sponsorowanego przez fundusz prewencyjny PZU
 • Unowocześnienie pracowni przedmiotowych: pracownia elektryczna, fryzjerstwa, historyczna, polonistyczna i językowa
 • Wyburzenie budynków gospodarczych przez firmę PPUH Gembiak-Mikstacki, Edmund Pestka – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe „EP,a”, zainicjowanych przez Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej
 • Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej i nadania szkole imienia Jana Pawła II i odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz płaskorzeĽby z udziałem biskupa Stanisława Napierały, pana Starosty Leszka Kulki, Przewodniczącego Rady Powiatu Stanisława Szczotki, burmistrza Krotoszyna Juliana Joksia, dyrektora delegatury kuratorium w Poznaniu Małgorzaty Kasprzyckiej oraz przybyłych gości: senatora RP pana Zbigniewa Trybuły, posła RP pana Andrzeja Dery oraz Rady Powiatu Krotoszyńskiego
 • Zainicjowanie pierwszej wymiany zagranicznej. Pobyt gości z Niemiec w Polsce w listopadzie
 • Rozpoczęcie akcji Sztandar dla szkoły ( I wpłata sponsora)
 • Wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy w ramach EFZ (pracownia informatyczna 15 stanowisk, centrum multimedialne 4 stanowiska)
2006
 • Szkoła otrzymuje sztandar
 • Rozpoczyna działalność Technikum Uzupełniające
 • W szkole odbył się I Papieski Bieg Pokoju
2007
 • I miejsce szkoły w konkursie honorowego krwiodawstwa – „Złote serce”
2008
 • Zwycięstwo szkoły w I Ogólnopolskim Konkursie Mechanicznym w Płocku
 • Udział pocztu sztandarowego szkoły w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego w Śremie
 • Wizyta w szkole długoletniego przyjaciela Jana Pawła II, p. Eugeniusza Mroza
2009
 • Zwycięstwo szkoły w konkursie krwiodawstwa „Złote serce”
 • Na terenie naszej szkoły odbył się Dzień Turecki z udziałem gości z Turcji
2010
 • Spotkanie ze Starosta Krotoszyńskim  z okazji XX -lecia samorządu
 • Spotkanie z posłem na Sejm RP Maciejem Orzechowskim
2011
 • Zwycięstwo szkoły w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy
 • W szkole odbył się IX Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej
 • I Zjazd Absolwentów – 20 lat Szkolnictwa Średniego w Trójce
 • Rozpoczęcie realizacji projektu unijnego COMENIUS
2012
 • Mariusz Talaga otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Wizyta w szkole p. Eugeniusza Mroza (przyjaciel Jana Pawła II z lat szkolnych)
2013
 • Otwarto nowy kierunek kształcenia – kelner
 • Pod hasłem „Wybieramy szkoły w Krotoszynie – szkoła zawodowa szkołą pozytywnego myślenia” zorganizowano w naszej szkole I Edukacyjne Targi
 • Mariusz Talaga otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów
2014
 • Odbyły się II Edukacyjne Targi Pracy „Zawód -Sukces- Praca”
 • Pierwsze praktyki zagraniczne dla naszych uczniów (hotele w Brandenburgii)
 • Klaudia Radziszewska  otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów
2015
 • Odbyły się III Edukacyjne Targi Pracy „Zawód -Sukces -Praca”
 • Umowa o współpracy z firmą Mahle Polska
 • Praktyki uczniów na Rodos (Grecja)
 • Jubileusz X -lecia nadania szkole imienia Jana Pawła II
 • Zawarto umowę o współpracy z Restauracją Wawrzyniak
 • Udział szkoły w Żakinadzie z okazji 600-lecia Krotoszyna
 • Szkoła otrzymuje Nagrodę Ministra Gospodarki
 • Anna Talaga otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów
2016
 • Zawarto umowę o współpracy partnerskiej z Krotoszyńską Izbą Rzemieślniczą
 • Szkoła została nominowana do Nagrody Starosty Krotoszyńskiego w kategorii oświata „Krotoszyński Dąb”
 • Rozpoczynają działalność Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
 • Spotkanie z senatorem RP – p. Łukaszem Mikołąjczykiem
2017
 • Kolejna nominacja do Nagrody Starosty Krotoszyńskiego w kategorii oświata „Krotoszyński Dąb”
 • I Festiwal Zawodów w Trójce
 • Przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Branżową Szkołę nr 1 I stopnia
 • 1 września nowym dyrektorem szkoły została mgr inż. Izabela Kossakowska
 • Patrycja Kuś otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!