Kalendarz roku

Lp.

Działanie

Data

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2022r.

2.

Zebranie z rodzicami

07.09.2022r.

3.

Zebranie Rady Pedagogicznej – plan nadzoru pedagogicznego

14.09.2022r.

4.

Otrzęsiny klas I

i spotkania integracyjne pozostałych klas

wrzesień 2022r.

październik 2022r.

5.

Zebranie rady pedagogicznej –
podsumowanie wyników matur
i egzaminów zawodowych

26.10.2022r.

6.

Dzień Edukacji Narodowej – ślubowanie klas pierwszych

13.10.2022r.

7.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

14.10.2022r.

8.

Pamięć o zmarłych nauczycielach; wybranie się delegacji na cmentarz; audycja

28.10.2022r.

9.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31.10.2022r.

10.

Wszystkich Świętych

01.11.2022r.

11.

Obchody Święta Niepodległości (akademia, rajd, konkursy)

10.11.2022r.

12.

Próbny egzamin maturalny

listopad 2022r.

13.

Zebranie z rodzicami

23.11.2022r.

14.

Wystawianie ocen za I okres (oceny śródroczne)

13.12.2022r.

15.

Wigilie klasowe

14.12-22.12.2022r.

16.

Szkolne Jasełka

15.12.2022r.

17.

Wigilia dla pracowników szkoły

Grudzień 2022r.

18.

Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej

20.12.2022r.

19.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2022r.

20.

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

27.12.2022r.

21.

Obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – audycja

02.01.2023r.

22.

Święto Trzech Króli

06.01.2023r.

23.

Spotkanie noworoczne  z pracodawcami

Styczeń 2023r.

24.

Egzaminy zawodowe (sesja 1. 2023 Zima):

CZĘŚĆ PISEMNA

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

9-21.01.2023r.

Część pisemna:

10-14.01.2023r.
Część praktyczna:

09.01.2023r. model „d”

09.01.2023r. -21.01.2023r. model “w”,”wk”,„dk”

25.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – egz. zawodowe

09.01.2023r. cała szkoła

26.

Studniówka

27.01.2023r.

27.

Analityczne zebranie rady pedagogicznej / wyniki próbnych egzaminów zawodowych i maturalnych

18.01.2023r.

28.

Ferie zimowe

30.01.2023r.- 12.02.2023r.

29.

II Regionalny Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej

marzec 2023r.

30.

Drzwi Otwarte

Marzec

31.

Rekrutacja w szkołach podstawowych

Cały rok szkolny

32.

Spotkanie z przedstawicielami PUP

luty/marzec

33.

Powiatowe Targi Edukacyjne i Targi Pracy

marzec 2023r.

34.

Pielgrzymka maturzystów śladami św. Jana Pawła II

Kwiecień 2023r.

35.

Wiosenna przerwa świąteczna

06.04-11.04.2023r.

36.

Podanie przewidywanych  ocen końcowych dla klas IV

12.04.2023r.

37.

Zebranie z rodzicami

13.04.2023r.

38.

Wystawianie ocen końcowych dla klas IV

19.04.2023r.

39.

Zebranie Rady Pedagogicznej poświęcone klasyfikacji klas IV

26.04.2023r.

40.

Pożegnanie absolwentów technikum

28.04.2023r.

41.

Rajd majowy

28.04.2023r.

42.

Święta majowe

01.05.2023r.

02.05.2023r.

03.05.2023r.

43.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

02.05.2023r.

44.

Egzamin maturalny

04-23.05.2023r.

45.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

05.05.2023r. (piątek)

09.05.2023r.

46.

Dzień Patrona Szkoły

/Dzień Sportu/ XV Papieski Bieg Pokoju/Rajd Rowerowy

24.05.2023r.

25.05.2023r.

47.

Boże Ciało

08.06.2023r.

48.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

09.06.2023r.

49.

Podanie przewidywanych ocen rocznych
i końcowych

05.06.2023r.

50.

Wystawienie ocen rocznych i końcowych

12.06.2023r.

51.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

19.06.2023r.

52.

Egzaminy zawodowe (Sesja 2. Lato)

CZĘŚĆ PISEMNA

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

2-7.06.2023r.

 

01.06.2023r.model „d”

01-18.06.2023r.model „w”, „wk” , „dk”

53.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

–       klas III bs

–       pozostałych klas

23.06.2023r.

 

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!